Workshop – Lyft folkhälsan i Blekinge

Nov 1, 2021 News

Den passion som finns inom idrottsföreningar, hos dess aktiva och andra aktörer inom sport, hälsa och natur vill vi ta vara på för att skapa affärsnytta och folkhälsa inom regionen. Hur kan vi tillsammans utveckla och förstärka näringslivet i Blekinge med våra idéer.
Under denna workshop bjuds du in till att bli inspirerad av lyckade exempel på samarbeten mellan frilufts-, förenings- och näringsliv, få kunskap om vilket stöd som finns inom regionen för att skapa företag, samt testa på hur vi kan skapa nya spännande idéer som kan förvandlas till innovativa lösningar.

Måndag 8 november kl. 17∶00–18∶30 Evenemanget sker i hybrid form på BTH, Campus Karlshamn (Ateljén) eller digitalt. Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/185043/df7143c840

Program för workshop

17:00

  • Health and Sports Technology Initiative (Martin Söderberg) hälsar välkomna
  • RF-SISU Blekinge (Mathias Roos) ”Hur den ideella föreningen kan stötta folkhälsan samtidigt som den hittar sin plats i det kommersiella samhället.”
  • Blekinge Arkipelag (Mattias Holmquist) ”Blekinge Arkipelag i navet mellan frilufts-, förenings- och näringsliv”
  • Olofströms kommun/Länsstyrelsen Blekinge (Daniel Ottosson) Sveriges Friluftskommun x 2 – vad betyder satsningar på friluftsliv för föreningsliv och företagande?
  • Blekinge Business Incubator (Anna Nyström) Innovation Office, BTH (Kennet Henningsson) Presentation av vilka stöd för affärsutveckling som finns i regionen.

18:00

  • Idégenerering i mindre grupper Anna Nyström från BBI och Kennet från BTH ger oss verktyg för att inspireras till nya idéer och sätt att tänka.

18:20

  • Återsamling och avslut.